DOWNLOAD PHẦN MỀM QUẢN LÝ HVL

Lưu ý: Thông tin đăng nhập mặc định cho tất cả các phần mềm HVL:
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin


Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP
Ngày phát hành: 24/09/2009
Dung lượng: 37 Mb
Cập nhật lúc: 27/10/2016
Phiên bản mới nhất: 3.2.0000.055
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download
Phần mềm quản lý shop thời trang
Ngày phát hành: 08/10/2010
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 31/10/2016
Phiên bản mới nhất: 5.00.0000.037
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download
Phần mềm quản lý cafe, bida, karaoke
Ngày phát hành: 06/08/2010
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 27/10/2016
Phiên bản mới nhất: 5.20.0000.021
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download
Phần mềm quản lý bán hàng
Ngày phát hành: 24/02/2009
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 05/09/2016
Phiên bản mới nhất: 6.0.0000.036
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download
Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại
Ngày phát hành: 15/05/2012
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 25/10/2016
Phiên bản mới nhất: 5.00.0000.085
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download
Phần mềm quản lý gara
Ngày phát hành: 26/08/2011
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 25/10/2016
Phiên bản mới nhất: 3.00.0000.003
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download
Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Ngày phát hành:
Dung lượng: 32 Mb
Cập nhật lúc: 04/05/2014
Phiên bản mới nhất: 2.02.1024.112
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
download

^ Về đầu trang