Đăng ký bệnh nhân mới phần mềm quản lý phòng khám

Đăng ký cho bệnh nhân mới trong phần mềm quản lý phòng khám HVL Clinic Pro

Bệnh nhân được tiếp nhận vào bộ phận tiếp nhận, sau khi kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, nếu bệnh nhân khám lần đầu thì sẽ qua tạo hồ sơ bệnh nhân mới.

Mỗi bệnh nhân có 1 mã số bệnh nhân duy nhất, mã số này được dùng trong suốt quá trình khám bệnh và cho tất cả các lần sau vào khám.

đăng ký khám chữa bệnh trong phần mềm quản lý phòng khám HVL Eclinic Pro

Vùng giao diện thao tác đăng ký hồ sơ bệnh nhân mới

đăng ký bệnh nhân mới

Các thuộc tính bệnh nhân bao gồm:

Mã bệnh nhân

Ngày sinh / tuổi

Giới tính

Điện thoại

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Lưu ý: ghi chú mã bệnh nhân vào sổ khám của bệnh nhân, hoặc in thẻ bệnh nhân (nếu có).

Các bài viết liên quan

^ Về đầu trang