PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thông tin thanh toán:

01. Ngân Hàng AGRIBANK, chi nhánh Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng

Tên tài khoản: LƯƠNG VĂN LONG

Số tài khoản: 200 220 608 8857

 

02. Ngân Hàng VIETCOMBANK, chi nhánh Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng

Tên tài khoản: LƯƠNG VĂN LONG

Số tài khoản: 0041 000 164 306

 

^ Về đầu trang