DOWNLOAD PHẦN MỀM QUẢN LÝ HVL

Lưu ý: Thông tin đăng nhập mặc định cho tất cả các phần mềm HVL:
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin


Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP
Ngày phát hành: 24/09/2009
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 29/10/2017
Phiên bản mới nhất: 3.2.0000.066
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
Lượt tải: 5424
download
Phần mềm quản lý shop thời trang
Ngày phát hành: 08/10/2010
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 30/10/2017
Phiên bản mới nhất: 5.1.0000.000
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
Lượt tải: 2857
download
Phần mềm quản lý cafe, bida, karaoke
Ngày phát hành: 06/08/2010
Dung lượng: 52 Mb
Cập nhật lúc: 28/10/2017
Phiên bản mới nhất: 5.3.0000.000
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
Lượt tải: 3085
download
Phần mềm quản lý bán hàng
Ngày phát hành: 24/02/2009
Dung lượng: 74 Mb
Cập nhật lúc: 19/12/2017
Phiên bản mới nhất: 6.1.0000.000
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
Lượt tải: 4906
download
Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại
Ngày phát hành: 15/05/2012
Dung lượng: 36 Mb
Cập nhật lúc: 25/10/2016
Phiên bản mới nhất: 5.00.0000.085
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
Lượt tải: 2846
download
Phần mềm quản lý gara
Ngày phát hành: 26/08/2010
Dung lượng: 82 Mb
Cập nhật lúc: 19/02/2022
Phiên bản mới nhất: 3.2.0000.127
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10/11
Lượt tải: 2731
download
Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Ngày phát hành:
Dung lượng: 32 Mb
Cập nhật lúc: 04/05/2014
Phiên bản mới nhất: 2.02.1024.112
Yêu cầu: Window XP/Vista/7/8/10
Lượt tải: 2165
download

^ Về đầu trang