Phần mềm quản lý bán hàng - HVL iSM

Phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM cho phép bán hàng bằng mã vạch, quản lý kho, công nợ, thu chi và nhiều chức năng khác.

Với ưu điểm thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng, giao diện tiếng Việt và thân thiện người dùng, HVL iSM đã và đang là công cụ quản lý bán hàng của rất nhiều cửa hàng, shop, siêu thị mini.

Khi sử dụng HVL iSM, Qúy khách hàng sẽ vô cùng an tâm khi không có mặt thường xuyên ở cửa hàng hay shop của mình mà vẫn có thể kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của mình.

Chức năng phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


1.  Chức năng quản lý hệ thống danh mục

2.  Chức năng quản lý hệ thống phân hệ

3.  Chức năng quản lý hàng hóa

4.  Chức năng quản lý kho hàng

5.  Chức năng quản lý bán hàng

6.  Chức năng quản lý nhập mua

7.  Chức năng quản lý nhập hàng trả lại

8.  Chức năng quản lý xuất hàng trả lại

9.  Chức năng quản lý công nợ phải thu

10.  Chức năng quản lý công nợ phải trả

11.  Chức năng quản lý tiền mặt

12.  Chức năng quản lý mã vạch

13.  Chức năng quản lý người dùng

14.  Chức năng giám sát hành vi người dùng

15.  Chức năng truy vấn ngược 2 chiều

16.  Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu

17.  Hỗ trợ thiết bị và công nghệ

18.  Chức năng quản lý nhiều chi nhánh

19.  Hệ thống báo cáo

20.  Chức năng kiểm kê hàng hóa

21.  Chức năng khóa dữ liệu

22.  Chức năng sao lưu dữ liệu

Chi tiết các chức năng phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý bán hàng


Hệ thống danh mục phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Cho phép người dùng tự thiết lập
hệ thống danh mục theo đặc thù đơn vị, bao gồm:

Danh mục nhân viên

Danh mục kho hàng

Danh mục nhóm hàng hóa

Danh mục hàng hóa

Danh mục nhóm khách hàng

Danh mục khách hàng

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Quản lý nhập mua

Quản lý xuất bán

Quản lý hàng nhập trả lại

Quản lý hàng xuất trả lại

Quản lý xuất chuyển kho nội bộ

Quản lý hàng xuất hủy, vỡ hỏng

Quản lý thu tiền

Quản lý chi tiền

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng quản lý hàng hóa trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng quản lý hàng hóa trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Cho phép người dùng phân cấp hàng hóa để quản lý

Cho phép người dùng quản lý hàng hóa linh hoạt

Truy vấn tìm kiếm theo nhiều tiêu chí

Hỗ trợ quản lý giá bán hàng hóa

Quản lý nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa

Hỗ trợ quản lý hàng hóa bằng mã vạch - barcode

Chức năng quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Cho phép quản lý nhiều kho hàng trong cùng 1 hệ thống

Quản lý chi tiết hàng hóa nhập, xuất, tồn kho theo nhiều tiêu chí khác nhau

Quản lý lô hàng, hạn sử dụng của hàng hóa

Hỗ trợ kiểm kê kho, so sánh số liệu thực tế và trong phần mềm để điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hóa

Hỗ trợ cảnh báo hạn dùng và hàng hóa trong kho để lập kế hoạch nhập xuất hàng hợp lý

Chức năng quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng quản lý bán hàng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng quản lý bán hàng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Thao tác đơn giản chỉ 3-5 click chuột, hỗ trợ nhân viên thu ngân

Quản lý bán hàng theo nhân viên, theo ca làm việc

Liên kết sổ quỹ tạo phiếu thu tự động

Quản lý giá bán linh hoạt và chính xác

Ghi nhận và thống kê lịch sử mua hàng của từng khách hàng

Liên kết sổ quỹ, báo cáo công nợ phải thu đến hạn quá hạn

Hỗ trợ tìm kiếm phiếu bán hàng với nhiều tiêu chí khác nhau

Chức năng quản lý nhập mua trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Quản lý chi tiết hàng nhập mua từ nhà cung cấp

Quản lý tổng hợp hàng nhập mua từ nhà cung cấp

Liên kết quản lý thông tin và công nợ của nhà cung cấp

Hỗ trợ tìm kiếm và nhập nhanh hàng hóa mới trên phiếu mua hàng

Liên kết sổ quỹ tự động tạo phiếu chi tiền cho nhà cung cấp

Ghi nhận và thống kê lịch sử mua hàng của từng nhà cung cấp

Chức năng quản lý nhập mua trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng quản lý nhập hàng trả lại trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng quản lý nhập hàng trả lại trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Quản lý hàng đã bán bị khách hàng trả lại

Tự động bù trừ hàng hóa trong kho

Cho phép truy vấn tìm kiếm phiếu bán hàng liên quan

Thao tác đơn giản tương tự nhập mua hàng

Chức năng quản lý xuất hàng trả lại trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Quản lý hàng nhập kho bị lỗi trả lại nhà cung cấp

Tự động bù trừ số lượng hàng hóa trong kho

Tự động bù trừ công nợ phát sinh

Hỗ trợ truy vấn tìm kiếm phiếu nhập hàng liên quan

Chức năng quản lý xuất hàng trả lại trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng quản lý công nợ phải thu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng quản lý công nợ phải thu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Tự động cập nhật công nợ phải thu khi có phát sinh

Liên kết phân hệ bán hàng cập nhật công nợ

Liên kết phân hệ thu chi bù trừ công nợ

Cho phép thanh toán công nợ theo từng đơn hàng

Hiển thị công nợ cũ khi bán hàng

Cảnh báo công nợ đến hạn quá hạn

Chức năng quản lý công nợ phải trả trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Tự động cập nhật công nợ phải trả khi có phát sinh

Liên kết phân hệ nhập mua cập nhật công nợ

Liên kết phân hệ tiền mặt bù trù công nợ

Hiển thị công nợ cũ khi mua hàng

Cho phép thanh toán công nợ theo từng đơn hàng

Cảnh báo công nợ đến hạn quá hạn

Chức năng quản lý công nợ phải trả trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Phân hệ thu chi cho phép quản lý chi tiết từng khoản thu chi của đơn vị

Liên kết phân hệ mua hàng tự động tạo phiếu chi tiền mặt khi mua hàng thanh toán ngay

Liên kết phân hệ bán hàng tự động tạo phiếu thu tiền mặt khi bán hàng thu tiền ngay

Liên kết phân hệ mua hàng để quản lý công nợ phải trả

Liên kết phân hệ bán hàng để quản lý công nợ phải thu

Quản lý các khoản chi thực tế của đơn vị sử dụng như chi phí mặt bằng, điện nước, nhân viên...

Chức năng quản lý mã vạch trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Cho phép tạo mã vạch in mã vạch trực tiếp trên phần mềm

Hình ảnh mã vạch bao gồm tên hàng, giá bán, mã vạch

Có thể sử dụng mã vạch có sẵn trên hàng hóa

Hỗ trợ in mã vạch theo các khổ giấy hiệu TOMY

Hỗ trợ các loại máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Chức năng quản lý mã vạch trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Quản lý người dùng theo chức năng quyền hạn

Mỗi người dùng tự quản lý tài khoản của mình

Phân quyền người dùng theo nghiệp vụ và vị trí

Mọi thao tác của người dùng đều được giám sát chặt chẽ

Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Ghi nhận thao tác đăng nhập, máy tính sử dụng, thời gian, tên người dùng, hành động

Bất kỳ 1 thao tác nào của người dùng đều được ghi nhận và lưu vào nhật ký truy cập

Các hành động xóa, sửa chứng từ với lý do chủ quan đều được thể hiện trong nhật ký truy cập

Dễ dàng truy vấn tìm kiếm khi có sự cố xảy ra

Chỉ có quyền admin mới có thể xem được chức năng này

Chức năng giám sát người dùng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng truy vấn ngược 2 chiều trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng truy vấn ngược trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng truy vấn ngược 2 chiều hỗ trợ người dùng truy vấn tìm kiếm
các chứng từ phát sinh khi có sai sót xảy ra. Một số tình huống cụ thể như sau:

Truy vấn ngược các phiếu nhập mua tìm kiếm thông tin của 1 mặt hàng

Truy vấn ngược các phiếu xuất bán tìm kiếm thông tin của 1 mặt hàng

Truy vấn ngược các phiếu nhập xuất tìm kiếm thông tin của 1 mặt hàng

Truy vấn ngược các phiếu nhập mua tìm kiếm thông tin nhà cung cấp

Truy vấn ngược các phiếu xuất bán tìm kiếm thông tin khách hàng

Và còn nhiều tình huống khác...

Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Những lỗi thường gặp:

Lỗi do sửa thông tin hàng hóa

Lỗi do sửa phiếu nhập mua

Lỗi do xóa chứng từ

Lỗi do sửa kiểm kê hàng

Lỗi kỹ thuật

Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Hỗ trợ thiết bị và công nghệ trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Hỗ trợ thiết bị và công nghệ phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Công nghệ DOTNET mới nhất của Microsoft

Cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, cài đặt đơn giản, không cần phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ đầu đọc mã vạch và máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại máy in thông dụng (in thường, in kim, in bill…)

Chức năng quản lý nhiều chi nhánh trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Quản lý nhiều chi nhánh trong cùng 1 hệ thống

Số liệu nhập xuất của từng chi nhánh được cập nhật thường xuyên đến máy chủ

Kết nối các chi nhánh thông qua internet

Chế độ bảo mật cao, an toàn và chính xác

Dễ dàng kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh

Hệ thống hoạt động 24/24, liên tục cập nhật và xử lý số liệu

Chức năng quản lý nhiều chi nhánh trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Bao gồm các mảng báo cáo:

Báo cáo liên quan đến hàng hóa

Báo cáo liên quan đến công nợ

Báo cáo liên quan đến tiền mặt

Báo cáo dành cho nhân viên

Báo cáo dành cho quản lý

Chức năng kiểm kê hàng hóa trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Hỗ trợ kiểm kê kho nhanh chóng chính xác

Cho phép kiểm kê theo nhóm hàng

Đối chiếu số liệu phần mềm - sổ sách dễ dàng

Cho phép sửa số liệu kiểm kê

Cho phép xuất file excel báo cáo lưu trữ

Chức năng kiểm kê kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Chức năng khóa dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Chức năng khóa dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

Khóa cứng dữ liệu hỗ trợ bảo mật dữ liệu tốt hơn

Khi khóa dữ liệu, không thể xóa sửa số liệu trước ngày khóa

Chỉ có admin mới có quyền khóa mở dữ liệu

Sử dụng chức năng khóa dữ liệu khi đã kiểm kê và chốt sổ

Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM


Người dùng có thể tự thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu

Dữ liệu sao lưu được lưu trữ ở nơi chứa chương trình nguồn

Dữ liệu sao lưu tự động theo ngày giờ

Dữ liệu được sao lưu sau mỗi phiên làm việc

Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM

 

^ Về đầu trang