Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại - HVL eMobile

Chức năng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại - HVL eMobile.

HVL trân trọng cảm ơn sự ủng hộ cũng như góp ý của Qúy khách hàng trong thời gian qua đã giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện phần mềm và hoàn thiện quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ của công ty.

Chức năng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


1.  Chức năng quản lý hệ thống danh mục

2.  Chức năng quản lý hệ thống phân hệ

3.  Chức năng quản lý hàng hóa

4.  Chức năng quản lý kho hàng

5.  Chức năng quản lý bán hàng

6.  Chức năng bán hàng theo số SERIAL hoặc IMEI

7.  Chức năng quản lý nhập mua

8.  Chức năng quản lý nhập hàng trả lại

9.  Chức năng quản lý xuất hàng trả lại

10.  Chức năng quản lý công nợ phải thu

11.  Chức năng quản lý công nợ phải trả

12.  Chức năng quản lý tiền mặt

13.  Chức năng quản lý mã vạch

14.  Chức năng quản lý người dùng

15.  Chức năng giám sát hành vi người dùng

16.  Chức năng truy vấn ngược 2 chiều

17.  Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu

18.  Hỗ trợ thiết bị và công nghệ

19.  Chức năng quản lý nhiều chi nhánh

20.  Hệ thống báo cáo

21.  Chức năng kiểm kê hàng hóa

22.  Chức năng khóa dữ liệu

23.  Chức năng sao lưu dữ liệu

24.  Chức năng quản lý bảo hành

Chi tiết các chức năng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Cho phép người dùng tự thiết lập hệ thống danh mục theo đặc thù đơn vị

Phân nhóm hàng hóa theo đặc thù đơn vị

Quản lý thông tin chung của hàng hóa

Phân loại đối tượng công nợ

Quản lý thông tin chung của đối tượng công nợ

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý cửa hàng di động máy tính xe máy

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý cửa hàng di động máy tính xe máy

Quản lý nhập mua

Quản lý nhập hàng bị trả lại

Quản lý xuất bán

Quản lý xuất trả lại

Quản lý xuất hủy vỡ hỏng

Quản lý bảo hành

Quản lý thu chi

Chức năng quản lý hàng hóa trong phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Cho phép quản lý hàng hóa theo nhóm hàng

Quản lý hàng hóa theo số SERIAL hoặc IMEI

Cho phép sử dụng mã vạch có sẵn trên hàng hóa

Quản lý giá nhập xuất của hàng hóa

Quản lý xuất xứ của hàng hóa

Chức năng quản lý hàng hóa trong phần mềm quản lý cửa hàng di động máy tính xe máy

Chức năng quản lý kho hàng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý kho hàng phần mềm quản lý cửa hàng di động máy tính xe máy

Cho phép quản lý nhiều kho trong cùng hệ thống

Tự động ghi nhận và cập nhật kho khi có phát sinh

Liên kết phân hệ nhập mua, nhập trả lại

Liên kết phân hệ xuất bán, xuất trả lại

Quản lý chi tiết hàng hóa nhập, xuất, tồn kho theo nhiều tiêu chí khác nhau

Hỗ trợ kiểm kê kho, so sánh số liệu thực tế và trong phần mềm để điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hóa

Chức năng quản lý bán hàng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Thao tác đơn giản, sử dụng hệ thống phím tắt để bán hàng

Sử dụng máy quét mã vạch để bán hàng

Cho phép bán hàng theo số SERIAL hoặc IMEI

Quản lý giá bán linh hoạt và chính xác

Tự động trừ kho khi bán hàng

Tự động tạo phiếu thu khi nhận tiền thanh toán

Hỗ trợ nhân viên thu ngân tính tiền thừa cho khách hàng

Hỗ trợ tính tổng tiền bán hàng trong ca làm việc của nhân viên

Chức năng quản lý bán hàng phần mềm quản lý cửa hàng di động máy tính xe máy

Chức năng quản lý nhập mua phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý nhập mua phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Quản lý chi tiết và tổng hợp hàng nhập mua từ các nhà cung cấp

Liên kết quản lý và cập nhật công nợ của nhà cung cấp

Cho phép nhập nhanh hàng hóa mới trên phiếu mua hàng

Tự động tạo phiếu chi khi thanh toán tiền mua hàng

Thống kê và truy vấn lịch sử mua hàng của từng nhà cung cấp

Thống kê và truy vấn các nhà cung cấp cùng 1 mặt hàng

Chức năng quản lý nhập hàng trả lại trong phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


  Chức năng quản lý nhập hàng trả lại xử lý các tình huống khách hàng trả hàng hoặc đổi hàng đã mua

  Hỗ trợ tìm kiếm thông tin phiếu bán hàng tương ứng

  Hỗ trợ nhân viên truy vấn thông tin liên quan đến hàng đã bán được trả hoặc đổi lại

  Tự động cộng kho khi phát sinh hàng trả lại

 

Chức năng quản lý xuất hàng trả lại trong phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý xuất hàng trả lại trong phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng quản lý hàng xuất trả lại xử lý các tình huống hàng nhập kho bị lỗi trả lại nhà cung cấp

Tự động bù trừ số lượng hàng hóa trong kho

Tự động bù trừ công nợ phát sinh khi trả hàng cho nhà cung cấp

Hỗ trợ truy vấn tìm kiếm phiếu nhập hàng liên quan đến hàng trả  lại nhà cung cấp

Chức năng quản lý công nợ phải thu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Liên kết phân hệ bán hàng cập nhật công nợ phát sinh của khách hàng

Liên kết phân hệ thu chi bù trừ công nợ khi nhận tiền thanh toán của khách hàng

Cho phép nhận tiền thanh toán công nợ theo từng đơn hàng

Hiển thị công nợ cũ của cùng đối tượng khách hàng khi bán hàng

Chức năng quản lý công nợ phải thu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng quản lý công nợ phải trả phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý công nợ phải trả phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Liên kết phân hệ nhập mua cập nhật công nợ phát sinh của nhà cung cấp

Liên kết phân hệ tiền mặt bù trù công nợ khi thanh toán cho nhà cung cấp

Hiển thị công nợ cũ của cùng đối tượng nhà cung cấp khi mua hàng

Cho phép thanh toán công nợ theo từng đơn hàng

Chức năng quản lý tiền mặt phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Liên kết phân hệ mua hàng tự động tạo phiếu chi tiền mặt khi mua hàng thanh toán ngay

Liên kết phân hệ bán hàng tự động tạo phiếu thu tiền mặt khi bán hàng thu tiền ngay

Liên kết phân hệ mua hàng để bù trừ công nợ phải trả

Liên kết phân hệ bán hàng để bù trừ công nợ phải thu

Quản lý các khoản chi thực tế của đơn vị sử dụng như chi phí mặt bằng, điện nước, nhân viên...

Chức năng quản lý tiền mặt phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng quản lý mã vạch phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý mã vạch phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Phần mềm hỗ trợ tự tạo và in mã vạch trực tiếp

Thông tin mã vạch đi kèm với thông tin chi tiết của hàng hóa

Hình ảnh mã vạch bao gồm tên hàng, giá bán, mã vạch

Cho phép sử dụng mã vạch có sẵn trên hàng hóa

Cho phép sử dụng số SERIAL hoặc IMEI của hàng hóa

Hỗ trợ in mã vạch theo các khổ giấy hiệu TOMY

Hỗ trợ các loại máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Chức năng quản lý người dùng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Quản lý thông tin của từng người dùng

Phân quyền người dùng theo chức năng, vị trí và quyền hạn

Ghi nhận lịch sử làm việc của từng người dùng

Mỗi người dùng sử dụng tài khoản riêng để làm việc

Dễ dàng theo dõi, kiểm soát và đánh giá công việc của từng nhân viên

Cấp quyền xem các báo cáo, thống kê cho từng users

Chức năng quản lý người dùng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng giám sát hành vi người dùng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng giám sát hành vi người dùng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Với mỗi phiên làm việc, mọi thao tác của người dùng đều được ghi nhận và lưu vào lịch sử truy cập

Mọi hành động của người dùng ngoài chức năng quyền hạn đều được giám sát chặt chẽ

Hỗ trợ truy vấn tìm kiếm dễ dàng khi có sự cố phát sinh gây tổn thất cho cửa hàng

Chỉ có quyền admin mới có thể xem được chức năng này

Chức năng truy vấn ngược 2 chiều phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Từ số liệu phát sinh hàng ngày, phần mềm sẽ tự động tổng hợp và thống kê thành các loại báo cáo

Phần mềm cho phép truy vấn ngược từ các báo cáo về lại các chứng từ phát sinh hàng ngày.

Một số tình huống cụ thể như sau:

Từ báo cáo chi tiết nhập mua truy vấn các chứng từ mua hàng phát sinh

Từ báo cáo chi tiết xuất bán truy vấn các chứng từ bán hàng phát sinh

Từ báo cáo tổng hợp nhập mua 1 mặt hàng truy vấn các chứng từ mua hàng phát sinh

Từ báo cáo tổng hợp xuất bán 1 mặt hàng truy vấn các chứng từ bán hàng phát sinh

Và còn nhiều tình huống khác...

Chức năng truy vấn ngược 2 chiều phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Trong quá trình sử dụng phần mềm, có những lỗi dữ liệu phát sinh.

Phần mềm cho phép người dùng tự kiểm tra và khắc phục những lỗi phát sinh đó.

Những lỗi thường gặp:

Lỗi do sửa thông tin hàng hóa

Lỗi do sửa phiếu nhập mua

Lỗi do xóa chứng từ

Lỗi do sửa kiểm kê hàng

Lỗi kỹ thuật

Hỗ trợ thiết bị và công nghệ phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Công nghệ DOTNET mới nhất của Microsoft

Cấu hình máy tối thiểu: Ram 256 MB trở lên; ổ cứng còn trống 50 MB; OS: Window XP, Window Vista, Window 7

Cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, cài đặt đơn giản, không cần phần mềm hỗ trợ

Tốc độ xử lý nhanh chóng và chính xác

Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn trong thời gian dài

Cơ chế kết nối bảo mật cao

Phần mềm hỗ trợ đầu đọc mã vạch và máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại máy in thông dụng (in thường, in kim, in bill…)

Hỗ trợ thiết bị và công nghệ phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng quản lý nhiều chi nhánh phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý nhiều chi nhánh phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Quản lý nhiều chi nhánh trong cùng 1 hệ thống

Số liệu nhập xuất của từng chi nhánh được cập nhật thường xuyên đến máy chủ

Kết nối các chi nhánh thông qua internet

Chế độ bảo mật cao, an toàn và chính xác

Dễ dàng kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh

Hệ thống hoạt động 24/24, liên tục cập nhật và xử lý số liệu

Hệ thống báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Hệ thống báo cáo được thiết kế dựa trên sự ảnh hưởng của hoạt động hàng ngày và yêu cầu của nhà quản lý , bao gồm:

  Báo cáo hàng xuất - nhập - tồn kho

  Báo cáo công nợ

  Báo cáo doanh thu

  Hàng trăm báo cáo, thống kê và biểu đồ phân tích đã được đúc kết từ ý kiến của rất nhiều khách hàng.

  Tất cả báo cáo đều có thể xuất ra các tập tin định dạng thông dụng: Word, Excel, PDF...

Hệ thống báo cáo phần mềm quản lý cửa hàng di động máy tính xe máy

Chức năng kiểm kê hàng hóa phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng kiểm kê hàng hóa phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng kiểm kê kho nhanh chóng chính xác

Kiểm kê kho hàng hoặc kiểm kê theo nhóm hàng trong kho

Cho phép đối chiếu số liệu phần mềm - sổ sách dễ dàng

Cho phép sửa số liệu kiểm kê trong phần mềm tương ứng với sổ sách

Cho phép xuất file excel báo cáo lưu trữ

Chức năng khóa dữ liệu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng khóa cứng dữ liệu hỗ trợ bảo mật dữ liệu tốt hơn

Dữ liệu được khóa cứng sẽ không thể thực hiện sửa xóa

Chỉ có admin mới có quyền khóa mở dữ liệu để xem xét và chỉnh sửa

Sử dụng chức năng khóa dữ liệu khi đã kiểm kê và chốt sổ

Chức năng khóa dữ liệu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng sao lưu dữ liệu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng sao lưu dữ liệu phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng sao lưu dữ liệu hỗ trợ việc bảo mật và an toàn dữ liệu

Cho phép người dùng tự thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu

Dữ liệu sao lưu được lưu trữ ở nơi chứa chương trình nguồn

Dữ liệu sao lưu tự động theo ngày giờ thực trên hệ thống

Dữ liệu được sao lưu vào đầu hoặc cuối mỗi phiên làm việc

Chức năng quản lý bảo hành phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy


Chức năng quản lý bảo hành phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng bảo hành được thiết kế theo đặc thù của ngành hàng di động và máy tính

Chức năng bảo hành được liên kết với thông số SERIAL và IMEI của hàng hóa

Hỗ trợ ngày hẹn và ngày trả hàng bảo hành cho khách hàng

Quản lý tình trạng hàng hóa khi được bảo hành

 

^ Về đầu trang