Phần mềm quản lý gara - HVL GARA

Chức năng phần mềm quản lý Gara ô tô HVL GARA PLUS.


1.  Quản lý hệ thống danh mục

2.  Quản lý hệ thống phân hệ

3.  Quản lý hàng hóa vật tư

4.  Quản lý đối tượng công nợ

5.  Quản lý kho hàng

6.  Quản lý xe ra vào gara

7.  Quản lý nhập mua

8.  Quản lý xuất kho

9.  Quản lý công nợ phải thu

10.  Quản lý công nợ phải trả

11.  Quản lý tiền mặt

12.  Quản lý người dùng

13.  Giám sát hành vi người dùng

14.  Hỗ trợ thiết bị và công nghệ

15.  Hệ thống báo cáo

16.  Chức năng sao lưu dữ liệu

Chi tiết các chức năng phần mềm quản lý gara ô tô

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý gara ô tô


Cho phép người dùng tự thiết lập hệ thống danh mục, bao gồm:

Danh mục nhóm hàng hóa, dịch vụ

Danh mục hàng hóa, dịch vụ

Danh mục nhóm đối tượng công nợ

Danh mục đối tượng công nợ

Danh mục nhân viên kiểm định

Danh mục đơn vị bảo hiểm

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý gara ô tô

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý gara ô tô


Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý gara ô tô

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý gara ô tô bao gồm:

Hồ sơ sữa chữa: quản lý hồ sơ xe, xe ra vào gara

Hóa đơn nhập mua: quản lý hàng hóa vật tư nhập kho

Phiếu xuất kho: quản lý hàng hóa vật tư xuất kho

Quản lý thu tiền: quản lý doanh thu phát sinh và các khoản thu khác

Quản lý chi tiền: quản lý các khoản chi phí phát sinh

Báo cáo thống kê

Chức năng quản lý hàng hóa vật tư dịch vụ trong phần mềm quản lý gara ô tô


Quản lý hàng hóa vật tư của gara

Quản lý dịch vụ của gara

Cho phép người dùng phân nhóm hàng hóa, vật tư, dịch vụ

Quản lý giá linh hoạt, thay đổi theo đầu vào

Quản lý nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa vật tư

Chức năng quản lý hàng hóa dịch vụ phần mềm quản lý gara ô tô

Chức năng quản lý đối tượng công nợ trong phần mềm quản lý gara ô tô


Chức năng quản lý đối tương công nợ trong phần mềm quản lý gara ô tô

Cho phép người dùng thiết lập danh mục đối tượng công nợ

Có thể chia nhóm đối tượng công nợ như sau:

Nhóm công ty bảo hiểm

Nhóm nhà cung cấp

Nhóm khách hàng bảo hiểm

Nhóm khách hàng không bảo hiểm

Nhóm nhân viên

Chức năng quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý gara ô tô


Quản lý chi tiết hàng hóa nhập, xuất, tồn kho theo nhiều tiêu chí khác nhau

Quản lý lô hàng, hạn sử dụng của hàng hóa

Hỗ trợ kiểm kê kho, so sánh số liệu thực tế và trong phần mềm để điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hóa

Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho để lập kế hoạch nhập xuất hàng hợp lý

Chức năng quản lý kho trong phần mềm quản lý gara ô tô

Chức năng quản lý xe ra vào gara ô tô


Chức năng quản lý xe ra vào gara ô tô

Quản lý xe ra vào gara ô tô

Quản lý tình trạng gara đang sửa chữa bao nhiêu xe

Quản lý tình trạng xe đã, đang, chờ sửa chữa

Quản lý hồ sơ xe liên quan đến bảo hiểm

Quản lý hình ảnh của xe trước khi vào gara

Quản lý thông tin chủ xe

Quản lý thông tin xe và tình trạng xe

Chức năng quản lý nhập mua trong phần mềm quản lý gara ô tô


Quản lý chi tiết hàng nhập mua từ nhà cung cấp

Quản lý tổng hợp hàng nhập mua từ nhà cung cấp

Liên kết quản lý thông tin và công nợ của nhà cung cấp

Hỗ trợ tìm kiếm và nhập nhanh hàng hóa mới trên phiếu mua hàng

Liên kết sổ quỹ tự động tạo phiếu chi tiền cho nhà cung cấp

Chức năng quản lý mua hàng trong phần mềm quản lý gara ô tô

Chức năng quản lý xuất kho trong phần mềm quản lý gara ô tô


 

Quản lý chi tiết hàng xuất kho

Quản lý tổng hợp hàng xuất kho

Liên kết quản lý xe bù trừ hàng hóa vật tư tiêu hao

Tự động xuất kho khi tiến hành sữa chữa xe

Tự động bù trừ số dư hàng hóa khi có phát sinh

Chức năng quản lý công nợ phải thu trong phần mềm quản lý gara ô tô


Tự động cập nhật công nợ phải thu khi có phát sinh

Liên kết phân hệ quản lý xe cập nhật công nợ phát sinh

Liên kết phân hệ thu chi bù trù công nợ

Quản lý công nợ phải thu theo đối tượng công nợ

Báo cáo chi tiết tổng hợp công nợ phải thu từng đối tượng

Chức năng quản lý công nợ phải thu trong phần mềm quản lý gara ô tô

Chức năng quản lý công nợ phải trả trong phần mềm quản lý gara ô tô


Chức năng quản lý công nợ phải trả trong phần mềm quản lý gara ô tô

Tự động cập nhật công nợ phải trả khi có phát sinh

Liên kết phân hệ nhập mua cập nhật công nợ

Liên kết phân hệ tiền mặt bù trù công nợ

Hiển thị công nợ cũ khi mua hàng

Cho phép thanh toán công nợ theo từng đơn hàng

Chức năng quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý gara ô tô


Phân hệ thu chi cho phép quản lý chi tiết từng khoản thu chi của gara

Liên kết phân hệ mua hàng tự động tạo phiếu chi tiền mặt khi mua hàng thanh toán ngay

Liên kết phân hệ bán hàng tự động tạo phiếu thu tiền mặt khi khách hàng thanh toán

Liên kết phân hệ mua hàng để quản lý công nợ phải trả

Liên kết phân hệ bán hàng để quản lý công nợ phải thu

Quản lý các khoản chi thực tế của đơn vị sử dụng như chi phí mặt bằng, điện nước, nhân viên...

Chức năng quản lý thu chi trong phần mềm quản lý gara ô tô

Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý gara ô tô


Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý gara ô tô Với quyền admin cao nhất, cho phép tổ chức người dùng theo yêu cầu đặc thù của từng đơn vị

Ghi nhận tất cả các thao tác cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu của từng users để phục vụ công tác kiểm tra an toàn số liệu

Giới hạn quyền truy cập các chức năng phần mềm cho từng users đến từng thao tác trong các phân hệ nghiệp vụ

Cấp quyền xem các báo cáo, thống kê cho từng users

Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý gara ô tô


Quản lý người dùng theo chức năng quyền hạn

Mỗi người dùng tự quản lý tài khoản của mình

Phân quyền người dùng theo nghiệp vụ và vị trí

Mọi thao tác của người dùng đều được giám sát chặt chẽ

Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý gara ô tô

Hỗ trợ thiết bị và công nghệ


Hỗ trợ thiết bị và công nghệ phần mềm quản lý gara ô tô

Công nghệ DOTNET mới nhất của Microsoft

Cấu hình máy tối thiểu: Ram 2 GB trở lên; ổ cứng còn trống 100 MB; OS: Window XP, Window Vista, Window 7

Cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, cài đặt đơn giản, không cần phần mềm hỗ trợ

Tốc độ xử lý nhanh chóng và chính xác

Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn trong thời gian dài

Cơ chế kết nối bảo mật cao

Hỗ trợ kết nối các loại máy in thông dùng trên thị trường

Hệ thống báo cáo phần mềm quản lý gara ô tô


Hệ thống báo cáo được thiết kế dựa trên sự ảnh hưởng của hoạt động hàng ngày và yêu cầu của nhà quản lý , bao gồm:

Báo cáo hàng xuất - nhập - tồn kho

Báo cáo công nợ

Báo cáo thu chi

Báo cáo hồ sơ khách hàng

Hàng trăm báo cáo, thống kê và biểu đồ phân tích đã được đúc kết từ ý kiến của rất nhiều khách hàng.

Tất cả báo cáo đều có thể xuất ra các tập tin định dạng thông dụng: Word, Excel, PDF...

Hệ thống báo cáo phần mềm quản lý gara ô tô

Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý gara ô tô


Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý gara ô tô

Người dùng có thể tự thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu

Dữ liệu sao lưu được lưu trữ ở nơi chứa chương trình nguồn

Dữ liệu sao lưu tự động theo ngày giờ cố định

Dữ liệu được sao lưu sau mỗi phiên làm việc

 

^ Về đầu trang