Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP - HVL iPM

HVL IPM là phần mềm quản lý nhà thuốc GPP được HVL thiết kế mở, chức năng linh hoạt phù hợp cho mọi nhà thuốc GPP, hiệu thuốc GPP.

Phần mềm GPP - HVL IPM là công cụ hỗ trợ quản lý thuốc và kiểm soát quá trình hoạt động kinh doanh của nhà thuốc, giúp người quản lý đưa ra chính sách, biện pháp cũng như chiến lược bán hàng đúng đắn và hiệu quả.

Các chức năng phần mềm quản lý nhà thuốc GPP - HVL iPM


1.  Chức năng quản lý hệ thống danh mục

2.  Chức năng quản lý hệ thống phân hệ

3.  Chức năng quản lý hàng hóa

4.  Chức năng theo dõi lịch sử thay đổi giá

5.  Chức năng quản lý nhà cung cấp

6.  Chức năng quản lý kho hàng

7.  Chức năng quản lý bán lẻ

8.  Chức năng quản lý bán sỉ

9.  Chức năng quản lý bán theo phác đồ

10.  Chức năng quản lý nhập mua

11.  Chức năng quản lý công nợ phải thu

12.  Chức năng quản lý công nợ phải trả

13.   Chức năng quản lý tiền mặt

14.  Chức năng quản lý mã vạch

15.  Chức năng quản lý người dùng

16.  Chức năng giám sát hành vi người dùng

17.  Chức năng truy vấn ngược 2 chiều

18.  Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu

19.  Hỗ trợ thiết bị và công nghệ

20.  Chức năng quản lý chuỗi nhà thuốc

21.  Hệ thống báo cáo

22.  Chức năng kiểm kê hàng hóa

23.  Chức năng kiểm kê công nợ

24.  Chức năng khóa dữ liệu

25.  Chức năng sao lưu dữ liệu

26.  Hệ thống sổ theo dõi tiêu chuẩn GPP

Chi tiết các chức năng phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Hệ thống danh mục phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Phân nhóm, phân loại thuốc

Danh mục thuốc (danh mục tham khảo với hơn 2000 loại thuốc)

Nhóm đối tác, nhà cung cấp, khách hàng

Nguồn gốc xuất xứ

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Quản lý bán lẻ, bán theo đơn bác sỹ

Quản lý bán theo đơn, theo phác đồ

Quản lý bán lẻ bằng mã vạch

Quản lý bán chẵn

Quản lý nhập mua

Quản lý xuất trả lại nhà cung cấp

Quản lý nhập trả lại của khách hàng

Quản lý thu tiền

Quản lý chi tiền
Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Mỗi phân hệ nghiệp vụ được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động độc lập với đối tượng sử dụng tương ứng, đồng thời dữ liệu trong các phân hệ được liên kết và ràng buộc để lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp, báo cáo quản lý....

Chức năng quản lý thuốc trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng quản lý thuốc trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Một số tính năng khác trong quản lý thuốc:

Quản lý theo nhóm thuốc, phân nhóm thuốc

Quản lý nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng bảo quản thuốc

Quản lý giá bán thuốc theo % giá nhập mua

Chức năng theo dõi lịch sử thay đổi giá trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Giá thuốc được cập nhật thường xuyên
và linh hoạt theo giá thị trường

Khi thay đổi giá thuốc, phần mềm sẽ ghi nhận
và tự động cập thay đổi giá bán

Hỗ trợ người dùng quản lý giá bán hợp lý

 

Quản lý lịch sử thay đổi giá phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng quản lý nhà cung cấp trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng quản lý nhà cung cấp trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Quản lý thông tin của nhà cung cấp

Quản lý các mặt hàng của nhà cung cấp

Theo dõi một mặt hàng của nhiều nhà cung cấp

Hỗ trợ tạo đơn đặt hàng

Chức năng quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Quản lý hàng nhập kho theo số lô hạn dùng

Quản lý hàng xuất kho

Quản lý hàng tồn kho

Tự động cập nhật số lượng tồn khi phát sinh nhập xuất

Hỗ trợ kiểm kê kho nhanh chóng chính xác

Chức năng quản lý bán lẻ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng bán lẻ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Thao tác dễ dàng, nhanh chóng

Hỗ trợ tính tiền thừa cho khách

Hỗ trợ bán theo đơn thuốc

Hiển thị số lượng tồn kho khi bán thuốc

Bán theo ca làm việc

Tự động hiển thị danh sách thuốc

Tự động tạo phiếu thu khi thu tiền bán lẻ

Chức năng quản lý bán sỉ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Thao tác nhanh chóng hoàn toàn bằng bàn phím

Tự động hiển thị giá bán sỉ

Tự động hiển thị tồn kho khi bán hàng

Tự động cập nhật công nợ khi bán hàng ghi sổ

Hiển thị công nợ cũ của khách hàng

Chức năng quản lý bán sỉ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng quản lý bán theo phác đồ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng quản lý bán phác đồ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Cho phép tạo danh mục phác đồ

Tự động hiển thị số lượng và giá bán khi chọn phác đồ xuất bán

Thao tác đơn giản và tiện lợi cho người dùng

Cho phép thu phí dịch vụ tạo phác đồ

Phù hợp với nhà thuốc Đông Tây Y

Chức năng quản lý nhập mua trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Quản lý hàng nhập tương ứng từng nhà cung cấp

Tự động tạo phiếu chi tiền khi thanh toán tiền hàng

Tự động cập nhật giá khi có thay đổi giá nhập

Phân hệ nhập mua trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng quản lý công nợ phải thu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Công nợ phải thu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Liên kết phân hệ bán hàng lẻ, sỉ, phác đồ

Tự động cập nhật công nợ khách hàng khi có phát sinh

Hiển thị công nợ cũ của khách hàng khi bán hàng

Cập nhật số dư công nợ phải thu khi thanh toán

Cảnh báo công nợ đến hạn quá hạn

Chức năng quản lý công nợ phải trả trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Liên kết phân hệ nhập mua, nhập trả lại

Tự động cập nhật công nợ phải trả khi có phát sinh

Hỗ trợ thanh toán từng mặt hàng trong hóa đơn mua hàng

Cập nhật số dư công nợ phải trả khi thanh toán tiền hàng

Cảnh báo công nợ đến hạn quá hạn

Công nợ phải trả trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Tự động tạo phiếu thu chi

Liên kết phân hệ nhập mua xuất bán

Quản lý các khoản chi phí của nhà thuốc

Liên kết phân hệ quản lý công nợ, bù trừ công nợ

Cập nhật doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Hiển thị doanh thu bán hàng theo ca làm việc

Chức năng quản lý mã vạch trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Cho phép sử dụng mã vạch có sẵn trên hộp thuốc

Cho phép tự tạo mã vạch cho thuốc ko có sẵn mã vạch

Hỗ trợ in mã vạch dán lên hộp thuốc

Hình ảnh mã vạch bao gồm tên thuốc, giá bán lẻ, mã vạch

Hỗ trợ in mã vạch theo các khổ giấy hiệu TOMY

Hỗ trợ các loại máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Quản lý mã vạch trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Quản lý người dùng theo chức năng nghiệp vụ

Mỗi người dùng làm việc với chức năng tương ứng

Mỗi người dùng có tài khoản làm việc độc lập

Lịch sử làm việc của mỗi đối tượng được lưu lại vào lịch sử truy cập

Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Ghi nhận các hành động của người dùng

Bao gồm: đăng nhập, lập chứng từ, xóa sửa chứng từ

Ghi nhận máy tính làm việc, thời gian làm việc

Dễ dàng truy vấn tìm kiếm khi có sự cố xảy ra

Chỉ có admin mới có quyền này

Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng truy vấn ngược 2 chiều trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng truy vấn ngược trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Một số tình huống cụ thể sử dụng chức năng truy vấn ngược 2 chiều:

Số liệu phát sinh hàng ngày tổng hợp báo cáo các loại

Nhập xuất thuốc hàng ngày tổng hợp báo cáo nhập xuất tồn

Thu chi hàng ngày tổng hợp báo cáo thu chi

Công nợ hàng ngày tổng hợp báo cáo công nợ

Chi tiết nhập một mặt hàng tổng hợp thành báo cáo nhập một mặt hàng

Chi tiết xuất một mặt hàng tổng hợp thành báo cáo xuất một mặt hàng

Chi tiết thu trong ngày tổng hợp thành báo cáo thu trong ngày

Chi tiết chi trong ngày tổng hợp thành báo cáo chi trong ngày

Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Những lỗi dữ liệu thường gặp:

Lỗi do sửa tỷ lệ quy đổi thuốc

Lỗi do sửa số lô hạn dùng

Lỗi do thao tác người dùng

Lỗi do sửa phiếu nhập mua

Lỗi do sửa số lượng kiểm kê

Lỗi do xóa chứng từ

Lỗi do sửa thông tin hàng hóa

Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Hỗ trợ thiết bị và công nghệ


Hỗ trợ thiết bị và công nghệ trong phàn mềm quản lý nhà thuốc gpp

Công nghệ DOTNET mới nhất của Microsoft

Cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, cài đặt đơn giản, không cần phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ đầu đọc mã vạch và máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại máy in thông dụng (in thường, in kim, in bill…)

Chức năng quản lý chuỗi nhà thuốc trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Quản lý nhiều nhà thuốc trong cùng 1 hệ thống

Số liệu nhập xuất của từng nhà thuốc được cập nhật thường xuyên đến máy chủ

Kết nối các nhà thuốc chi nhánh thông qua internet

Chế độ bảo mật cao, an toàn và chính xác

Dễ dàng kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của từng nhà thuốc

Hệ thống hoạt động 24/24, liên tục cập nhật và xử lý số liệu

Chức năng quản lý chuỗi nhà thuốc gpp

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Bao gồm các mảng báo cáo:

Báo cáo liên quan đến hàng hóa

Báo cáo liên quan đến công nợ

Báo cáo liên quan đến tiền mặt

Báo cáo liên quan đến tiêu chuẩn gpp

Báo cáo dành cho nhân viên

Báo cáo dành cho quản lý

Chức năng kiểm kê hàng hóa trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Hỗ trợ kiểm kê kho nhanh chóng chính xác

Cho phép kiểm kê theo nhóm hàng

Đối chiếu số liệu phần mềm - sổ sách dễ dàng

Cho phép sửa số liệu kiểm kê

Cho phép sửa số lô hạn dùng khi kiểm kê

Cho phép xuất file excel báo cáo lưu trữ

Chức năng kiểm kê kho trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Chức năng khóa dữ liệu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp


Chức năng khóa dữ liệu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Khóa cứng dữ liệu hỗ trợ bảo mật dữ liệu tốt hơn

Khi khóa dữ liệu, không thể xóa sửa số liệu trước ngày khóa

Chỉ có admin mới có quyền khóa mở dữ liệu

Sử dụng chức năng khóa dữ liệu khi đã kiểm kê và chốt sổ

Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Người dùng có thể tự thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu

Dữ liệu sao lưu được lưu trữ ở nơi chứa chương trình nguồn

Dữ liệu sao lưu tự động theo ngày giờ

Dữ liệu được sao lưu sau mỗi phiên làm việc

Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp

Hệ thống sổ theo dõi theo tiêu chuẩn GPP


Hệ thống sổ sách theo dõi nhà thuốc gpp

Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm

Sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu hành

Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc

Sổ kiểm soát chất lượng của thuốc

Sổ theo dõi vệ sinh nhà thuốc

Sổ theo dõi xử lý khiếu nại

 

^ Về đầu trang