Phần mềm quản lý shop thời trang - HVL eFashion

Phần mềm quản lý shop thời trang giày dép, quần áo - HVL eFashion áp dụng cho các mô hình như shop thời trang, shop quần áo, shop giày dép.

HVL eFashion là công cụ hỗ trợ quản lý và kiểm soát quá trình hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ thông tin, giúp nhà quản lý đưa ra chính sách, biện pháp cũng như chiến lược bán hàng đúng đắn và hiệu quả.

Chức năng phần mềm quản lý shop thời trang - HVL eFashion


1. Chức năng quản lý hệ thống danh mục

2. Chức năng quản lý hệ thống phân hệ

3.  Chức năng quản lý kho hàng

4.  Chức năng quản lý bán hàng

5.  Chức năng quản lý nhập hàng

6.  Chức năng quản lý công nợ phải thu

7.  Chức năng quản lý công nợ phải trả

8.  Chức năng quản lý tiền mặt

9.  Chức năng quản lý mã vạch

10.  Chức năng quản lý người dùng

11.  Chức năng quản lý kho nội bộ

12.  Chức năng giám sát hành vi người dùng

13.  Chức năng truy vấn ngược 2 chiều

14.  Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu

15.  Công nghệ và thiết bị hỗ trợ

Mô hình áp dụng phần mềm quản lý shop thời trang

 

16.  Chức năng kết nối nhiều chi nhánh

17.  Hệ thống báo cáo

18.  Chức năng kiểm kê hàng hóa

19.  Chức năng kiểm kê công nợ

20.  Chức năng khóa dữ liệu

21.  Chức năng sao lưu dữ liệu

Chi tiết các chức năng phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Hệ thống danh mục phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Hệ thống danh mục phần mềm quản lý shop thời trang

Phân nhóm, phân loại hàng hóa (quần áo, giày dép)

Danh mục hàng hóa (danh mục quần áo, giày dép)

Nhóm đối tác, nhà cung cấp, khách hàng

Nguồn gốc xuất xứ

Danh mục kích cỡ (size)

Danh mục màu sắc

Danh mục kiểu dáng

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Quản lý bán lẻ

Quản lý bán sỉ

Quản lý bán lẻ bằng mã vạch

Quản lý nhập mua

Quản lý xuất trả lại nhà cung cấp

Quản lý nhập trả lại của khách hàng

Quản lý thu tiền

Quản lý chi tiền

Hệ thống phân hệ phần mềm quản lý shop thời trang

Mỗi phân hệ nghiệp vụ được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động độc lập với đối tượng sử dụng tương ứng, đồng thời dữ liệu trong các phân hệ được liên kết và ràng buộc để lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp, báo cáo quản lý....

Chức năng quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý shop thời trang

Quản lý hàng nhập kho theo nhóm hàng, nhà cung cấp, ngày nhập kho, giá vốn hàng nhập kho.

Cho phép quản lý nhiều kho hàng, quản lý xuất chuyển kho nội bộ.

Báo cáo chi tiết / tổng hợp hàng nhập kho theo nhóm hàng, nhà cung cấp.

Báo cáo nhập xuất tồn kho bất kỳ thời điểm nào.

Cảnh báo hàng tồn quá nhiều hoặc hết hàng, hỗ trợ tạo đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Chức năng quản lý bán hàng trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Phân hệ bán hàng trong phần mềm quản lý shop thời trang

Báo cáo chi tiết / tổng hợp bán hàng theo Nhóm hàng, theo thời gian, theo khách hàng, theo nhân viên.

Theo dõi chi tiết / tổng hợp công nợ phải thu khách hàng kèm theo chức năng cảnh báo công nợ đến hạn, quá hạn.

Chức năng quản lý nhập mua trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Theo dõi chi tiết / tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp kèm theo chức năng cảnh báo công nợ phải trả đến hạn, quá hạn.

Quản lý chương trình khuyến mãi, chiết khấu của nhà cung cấp.

Chức năng quản lý công nợ phải thu trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Chức năng quản lý công nợ phải thu phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Theo dõi công nợ của từng đối tượng khách hàng theo hóa đơn bán hàng

Tự động cập nhật công nợ phải thu khi bán hàng ghi sổ

Cho phép thanh toán công nợ linh hoạt

Tự động hiển thị nợ cũ khi bán hàng của cùng đối tượng khách hàng

Liên kết phân hệ bán hàng cập nhật số liệu phát sinh

Chức năng quản lý công nợ phải trả trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng

Tự động cập nhật công nợ khi phả trả mua hàng

Cho phép thanh toán công nợ linh hoạt

Tự động hiển thị công nợ khi mua hàng của cùng nhà cung cấp

Liên kết phân hệ mua hàng cập nhật số liệu phát sinh

Chức năng quản lý công nợ phải trả phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Chức năng quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Phân hệ quản lý tiền mặt trong phần mềm quản lý shop thời trang

Quản lý chi tiết / tổng hợp thu tiền / chi tiền.

Sổ quỹ tiền mặt.

Bảng cân đối thu chi tiền mặt.

Chức năng quản lý mã vạch trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Cho phép tạo mã vạch trực tiếp trên phần mềm

Hình ảnh mã vạch bao gồm mã hàng, màu, size, giá bán lẻ, ngày in mã vạch

Hỗ trợ in mã vạch theo các khổ giấy hiệu TOMMY

Hỗ trợ các loại máy in mã vạch thông dụng trên thị trường

Chức năng quản lý mã vạch trong phần mềm quản lý shop thời trang

Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Chức năng quản lý người dùng trong phần mềm quản lý shop thời trang

Cho phép quản lý người dùng theo chức năng

Phân quyền người dùng theo nghiệp vụ

Mỗi người dùng đều có tài khoản riêng và tự quản lý tài khoản của mình

Ví dụ: nhân viên bán hàng có thể làm việc với phân hệ nhập mua, xuất bán, thu chi, nhưng không thể xóa sửa các phiếu, chứng từ đã có….

Chức năng quản lý kho nội bộ trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Cho phép tạo  nhiều kho hàng trong cùng hệ thống

Quản lý xuất nhập các kho nội bộ cùng hệ thống

Tự động cập nhật số liệu các kho nội bộ khi có phát sinh

Quản lý kho nội bộ trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Chức năng giám sát hành vi người dùng trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Ghi nhận thao tác đăng nhập, máy tính sử dụng, thời gian, tên người dùng, hành động

Bất kỳ 1 thao tác nào của người dùng đều được ghi nhận và lưu vào nhật ký truy cập

Các hành động xóa, sửa chứng từ với lý do chủ quan đều được thể hiện trong nhật ký truy cập

Chỉ có quyền admin mới có thể xem được chức năng này

Chức năng truy vấn ngược 2 chiều trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Cho phép truy vấn các chứng từ liên quan khi chạy báo cáo các loại

Từ số liệu tổng hợp có thể truy vấn ngược về số liệu chi tiết phát sinh

Dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa số liệu đã phát sinh khi có sai sót

Chức năng truy vấn ngược trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu


Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

 

Cho phép người dùng tự kiểm tra những

lỗi phát sinh trong quá trình nhập số liệu.

Kết hợp chức năng truy vấn ngược cho

phép người dùng sửa chứng từ bị sai sót.

Công nghệ và thiết bị hỗ trợ


Công nghệ DOTNET mới nhất của Microsoft.

Cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, cài đặt đơn giản, không cần phần mềm hỗ trợ.

Phần mềm hỗ trợ đầu đọc mã vạch và máy in mã vạch thông dụng trên thị trường.

Phần mềm hỗ trợ tất cả các loại máy in thông dụng (in thường, in kim, in bill…)

Hỗ trợ thiết bị trong phần mềm quản lý shop thời trang

Chức năng kết nối nhiều chi nhánh trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Chức năng kết nối chi nhánh trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Quản lý chuỗi shop có các chi nhánh ở nhiều địa điểm khác nhau

Kết nối phần mềm ở chi nhánh tới máy chủ qua internet

Dữ liệu phát sinh liên tục được cập nhật

Chế độ bảo mật cao

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Sổ chi tiết nhập mua (theo hàng hóa, theo nhóm hàng hóa, theo nhà cung cấp, theo chứng từ, theo thời gian...)

Sổ chi tiết xuất bán (theo hàng hóa, theo nhóm hàng hóa, theo nhà cung cấp, theo chứng từ, theo thời gian...)

Sổ tổng hợp xuất nhập tồn

Sổ Chi tiết công nợ phải thu / phải trả

Sổ Tổng hợp công nợ phải thu / phải trả

Sổ Quỹ tiền mặt

Hệ thống báo cáo trong phần mềm quản lý shop thời trang

Chức năng kiểm kê hàng hóa trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Chức năng kiểm kê kho hàng trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Kiểm kê hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng chính xác

Đối chiếu số liệu thực tế dễ dàng

Cho phép điều chỉnh số lượng kiểm kê

Cho phép kiểm kê theo nhóm hàng

Xuất file excel lưu trữ dễ dàng

Chức năng khóa dữ liệu trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Cho phép người dùng chủ động bảo mật dữ liệu

Chỉ có admin mới có quyền này

Sử dụng chức năng khóa dữ liệu khi đã kiểm kê và chốt sổ

 

Chức năng khóa dữ liệu trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép


Chức năng sao lưu dữ liệu trong phần mềm quản lý shop thời trang giày dép

Cho phép người dùng thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu khi khởi động hoặc kết thúc phần mềm

Sao lưu dữ liệu hàng ngày hoặc vào 1 ngày cố định trong tuần

 

^ Về đầu trang