Phần mềm quản lý shop thời trang - HVL eFashion

Download phần mềm quản lý shop thời trang giày dép, cửa hàng thời trang, fashion, quần áo.

Nội dung HVL eFashion Basic HVL eFashion Pro
Mô hình áp dụng Shop vừa và  nhỏ Shop lớn, chuỗi shop
File cài đặt Liên hệ

Liên hệ

File update Download Download
Tài liệu hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Thông tin đăng nhập mặc định cho tất cả các phiên bản của HVL:

Lưu ý: Thông tin đăng nhập mặc định cho tất cả các phiên bản của HVL:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: admin

 

Tài liệu giới thiệu phần mềm quản lý shop thời trang

Tài liệu giới thiệu HVL eFashion

 

 

 

 

^ Về đầu trang