Phần mềm quản lý bán hàng - HVL iSM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HVL iSM. Thao tác đơn giản, giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng.

Phần 1: Hướng dẫn đăng nhập và khai báo thông tin, tham số, danh mục

Phần 2: Hướng dẫn cập nhật số liệu

Phần 3: Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo

Phần 4: Hướng dẫn quản lý người dùng

Phần 5: Hướng dẫn các chức năng nổi bật phần mềm HVL iSM

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng

^ Về đầu trang