Phần mềm quản lý phòng khám - HVL Clinic

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phòng khám đa khoa, chuyên khoa - HVL Clinic.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phòng khám - HVL Clinic

Phân hệ tiếp nhận bệnh nhân

Đăng ký bệnh nhận mới

Tiếp nhận bệnh nhân và đăng ký khám bệnh

Phân hệ phòng khám

Khám bệnh

Kê đơn

Phân hệ thu phí bệnh nhân

Thu tạm ứng

Thanh toán

 

^ Về đầu trang