Phần mềm quản lý shop thời trang - HVL eFashion

Video hướng dẫn phần mềm quản lý shop thời trang giày dép HVL eFashion

Các đơn vị nên sử dụng hệ thống video hướng dẫn phần mềm HVL eFashion ở đây để đào tạo cho các nhân viên của mình.

Người sử dụng cũng có thể tự học cách sử dụng phần mềm nhanh chóng nhờ các video hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn chung

Quy trình hoạt động của phần mềm HVL eFashion
Một số nguyên tắc chung

Đăng nhập phần mềm

Người quản lý

Khai báo thông tin đơn vị và tham số phần mềm

Khai báo thông tin shop và tham số phần mềm
Khai báo mã vạch - barcode

Thiết lập hệ thống danh mục

Danh mục size màu kiểu
Danh mục nhóm hàng hóa - nhóm khách hàng

Danh mục hàng hóa
Danh mục khách hàng

Cập nhật số dư khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Số dư hàng hóa

Quản lý người dùng

Tạo người dùng mới và phân quyền người dùng

Hệ thống báo cáo thống kê

Kiểm kê khóa sổ - điều chỉnh số lượng

Nhân viên bán hàng/ người quản lý

Nhập mua hàng hóa

 

Nhân viên bán hàng

Xuất bán lẻ

Xuất bán sỉ
 

Nhân viên bán hàng / thu ngân

Quản lý thu chi

Phiếu thu tiền mặt
Phiếu chi tiền mặt

Hướng dẫn các tình huống khác trong quá trình nhập liệu

Nhập nhanh thông tin nhà cung cấp trong quá trình mua hàng
Nhập nhanh hàng hóa mới trong quá trình mua hàng

Nhập hàng bị trả lại
Xuất hàng trả lại nhà cung cấp
Tìm kiếm phiếu bán lẻ

   
   
   
   

Xem video demo

Xem video hướng dẫn nhập mua

Xem video hướng dẫn bán hàng

Xem video hướng dẫn in tem vạch

Xem video hướng dẫn nhập danh mục hàng hóa

^ Về đầu trang