Phần mềm quản lý bán hàng - HVL iSM

Lịch sử cập nhật phiên bản phần mềm quản lý bán hàng cho phép bạn theo dõi những chức năng mới của phần mềm và ứng dụng vào công tác quản lý của bạn.

Ngày cập nhật

Số phiên bản Nội dung cập nhật
24/02/2009 1.01.0924.009 Phát hành phần mềm quản lý bán hàng
12/07/2011 2.03.0322.164

Phát triển phiên bản mới Plus, Pro, Net.

Tích hợp chức năng quản lý mã vạch cho các phiên bản Plus, Pro, Net.

05/06/2012 2.05.0618.268 Nâng cấp hệ thống báo cáo linh động hơn cho nhiều tình huống khác nhau.
02/12/2013 4.03.1202.198

Bổ sung chức năng thông báo, cảnh báo khi HVL cập nhật phiên bản mới, giúp khách hàng chủ động lựa chọn cập nhật phiên bản mới.

01/01/2015 5.00.0000.007 Nâng cấp danh mục hàng hóa cho phép quản lý giá xuất theo đối tượng khách hàng hoặc theo số lượng xuất bán.
20/01/2016 6.0.0000.000

- Nâng cấp các báo cáo phân tích thống kê: Báo cáo lợi nhuận, kết quả kinh doanh.

- Nâng cấp chức năng cho phép quản lý giá bán linh hoạt  theo đối tượng khách hàng, loại khách hàng, theo chương trình khuyến mãi...

...    

 

^ Về đầu trang