Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại - HVL eMobile

Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại - HVL eMobile cho phép quản lý hàng hóa theo số IMEI, số Serial.

  Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy là giải pháp quản lý dành riêng cho lĩnh vực điện tử (điện thoại máy tính) và xe máy.

  Đặc thù của các lĩnh vực này là hàng hóa đều có đặc trưng riêng.

  Việc quản lý hàng hóa đi kèm với các thông số như số IMEI, số Serial.

  Phân hệ bảo hành cũng là đặc điểm nổi bật của phần mềm HVL eMobile.

  Thao tác đơn giản dễ dàng sử dụng cho người không phải chuyên môn kế toán.

  Tích hợp với các thiết bị như máy quét mã vạch, máy in biill các loại.

Một số chức năng của phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại máy tính xe máy

Chức năng Mô tả tóm lược
Quản lý hàng hóa Theo nhiều tiêu chí khác nhau: nhóm hàng, mã hàng, xuất xứ, số IMEI, số Serial...
Quản lý kho Quản lý nhập kho, xuất kho, tồn kho bất kỳ thời điểm nào
Quản lý nhập mua Liên kết với quản lý nhập kho và quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp
Quản lý xuất bán Liên kết với quản lý xuất kho và quản lý công nợ phải thu khách hàng
Quản lý xuất trả lại Xử lý các trường hợp hàng nhập về bị lỗi, không đúng chất lượng...và phải trả hàng lại cho nhà cung cấp
Quản lý nhập trả lại Xử lý các trường hợp khách hàng trả hàng
Quản lý xuất hủy Xử lý các trường hợp hàng hết hạn, phải hủy bỏ
Quản lý thu chi

Liên kết với quản lý nhập mua, quản lý xuất bán

Quản lý các khoản thu chi hàng ngày của đơn vị

Quản lý công nợ

Liên kết với quản lý nhập mua và quản lý xuất bán

Quản lý công nợ phải thu khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp

Quản lý người dùng Tổ chức phân quyền, quản lý người dùng
Quản lý hệ thống Quản lý các tham số, thông số hệ thống
Quản lý kế quả kinh doanh

Báo cáo lợi nhuận bán hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh

 

^ Về đầu trang