Hướng dẫn quản lý bàn bida

Phần mềm quản lý bida - HVL eCafe Plus là công cụ quản lý hiệu quả, chính xác và nhanh chóng.

Các bước quản lý bàn bida như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, chọn "quản lý bàn", xuất hiện giao diện như sau:

Quản lý bàn bida trong phần mềm quản lý billiards

(Giao diện quản lý bàn bida)

Bước 2: Bấm nút Thêm để mở giao diện quản lý bàn bida, giao diện như sau:

Quản lý đặt bàn bida trong phần mềm quản lý billard

(Giao diện quản lý bàn bida)

Bước 3: khi khách vào, chọn bàn để bắt đầu tính tiền giờ

Tình trạng bàn bida trống trong phần mềm quản lý bida

Tình trạng bạn rảnh ko có khách chơi.

Bấm nút bắt đầu để thay đổi trạng thái bàn và bắt đầu tính tiền giờ cho bàn được chọn.

Tình trạng bạn bida đang có người chơi trong phần mềm quản lý bida
Tình trạng bàn đang có khách chơi.

 

Bước 4: nhập số hàng bán cho khách theo bàn

Chọn bàn bida (xem bước 3)

Chọn nhóm hàng hóa. Ví dụ chọn nhóm bia: Chọn thực đơn trong phần mềm quản lý bida

 

Danh sách hàn hóa hiện ra bên dưới theo nhóm được chọn: Danh sách thực đơn trong phần mềm quản lý bida

Chọn hàng hóa và nhập số lượng khách gọi: Nhập số lượng trong phần mềm quản lý bida

Bước 5: khi khách tính tiền, bấm kết thúc để cập nhật tiền giờ và tiền thực đơn khách hàng đã dùng.

Tính tiền giờ và thực đơn trong phần mềm quản lý bida

(Ví dụ phiếu tính tiền giờ và tính tiền thực đơn cho khách)

Bước 6: bấm in phiếu để in phiếu thanh toán cho khách hàng.

Các bài viết liên quan

^ Về đầu trang