Một số nguyên tắc chung khi sử dụng phần mềm quản lý HVL

Một số nguyên tắc chung người dùng cần lưu ý trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý HVL

Truy vấn dữ liệu theo thời gian

 • Truy vấn dữ liệu trong ngày.
 • Truy vấn dữ liệu từ ngày đến ngày.
 • Cho phép người dùng truy vấn các phiếu nhập xuất, thu chi.

Truy vấn dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau

 • Cho phép truy vấn dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Truy vấn dữ liệu ngay trên danh sách các chứng từ phát sinh.
 • Các tiêu chí để truy vấn dữ liệu bao gồm:
  • Mã, tên khách hàng
  • Mã, tên hàng hóa
  • Số / ngày chứng từ phát sinh
  • Phương thức thanh toán
  • Tổng tiền
  • Đặc điểm của hàng hóa (size, màu, kiểu)

Lựa chọn kiểu báo cáo

 • Excel: báo cáo được xuất thành file excel.
 • Datasheet: báo cáo được xem trực tiếp trên phần mềm.

Chức năng truy vấn ngược

 • Cho phép truy vấn từ báo cáo về chứng từ phát sinh liên quan.
 • Phần mềm sẽ tự động truy vấn và trả kết quả theo yêu cầu của người dùng.

Xóa một mặt hàng hoặc xóa phiếu

 • Xóa phiếu
 • Xóa 1 mặt hàng:
  • Chọn hàng cần xóa
  • Bấm Delete từ bàn phím

Thêm nhanh đối tượng       

 • Trong quá trình nhập liệu, phát sinh những đối tượng mới như
  • Khách hàng mới
  • Nhóm hàng mới
  • Size / Kiểu / Màu mới
 • Sử dụng nút … để thêm nhanh các đối tượng

Mũi tên xổ dữ liệu  

 • Với các mục có dấu mũi tên như hình trên, bắt buộc bạn phải chọn từ danh sách có sẵn chứ không được tự nhập dữ liệu vào ô.
 • Trường hợp chưa có đối tượng bạn muốn, sử dụng nút … bên cạnh để thêm mới đối tượng bạn cần.

Số lượng bản ghi

 • Bản ghi: 6 của 21 có nghĩa là con trỏ chuột đang ở dòng 6 trong tổng số 21 dòng dữ liệu
 • Cho bạn biết được tổng số dòng dữ liệu của bạn là bao nhiêu.
 • Bạn đang ở dòng dữ liệu nào.

Tổ hợp phím tắt   tương đương “ALT + A”

 • Các ký tự có dấu gạch chân ở dưới cho phép bạn bấm tổ hợp phím “ALT+ ký tự được gạch chân” để mở nhanh mục bạn đang cần xem.

Phím nóng       

 • Các đối tượng có F... cho phép bạn mở nhanh đối tượng tương ứng.
 • Chẳng hạn: F2 mở nhanh phiếu mua, F3 mở nhanh phiếu bán lẻ…
Các bài viết liên quan

^ Về đầu trang