Nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

Ngày 21/12/2011, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 46/2011/TT-BYT với nội dung Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.

Download thông tư 46 /2011/TT-BYT

 

^ Về đầu trang